Legenda o sv. Jiří

Vážení rodiče, milé děti,

přijďte s námi již tradičně oslavit svátek patrona skautů sv. Jiří. Svátek sv. Jiří, který slavíme 24. dubna je jeden ze dvou velkých skautských svátků. Tím druhým je 22. únor, na který připadají narozeniny manželů Baden-Powellových (Robert Baden-Powellzakladatel světového skautingu a jeho manželka).

Legenda o sv. Jiří praví, jak se u pramene zásobujícího město Kyrény v Libyi usadil drak, který přicházel k městským hradbám a svým jedovatým dechem ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad a drak svou blízkostí nezamořoval město. Jak ovce docházely, tak byla drakovi denně předkládána jen jedna ovce – a jeden člověk určený losem. Až los padl na jedinou královu dceru, který marně žádal o její milost. Když byla vedena k jezeru, jel Jiří kolem a pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka napadl. Ranou kopí jej vážně zranil a srazil k zemi. Zkroceného draka přivedli do města a král nabídl Jiřímu nesmírnou spoustu peněz, ten je však nechal rozdat chudým. Jiří slíbil králi a všem obyvatelům, že když se dají pokřtít, draka definitivně zabije. Údajně na dvacet tisíc lidí se zřeklo pohanství a bylo pokřtěno.

Sv. Jiří – drakobijec – je symbolem statečnosti a zmužilosti, je patronem skautů na celém světě, národním světcem celé Anglie. Sv. Jiří byl považován za vzor pravého bojovníka za víru a křesťanskou ctnost. Zobrazuje se jako rytíř v plné zbroji na bujném oři, jak protíná kopím draka, který se pod ním svíjí. Drak symbolizuje obecně zlého ducha, nepřítele, pohanství.

24. dubna byl Jiří odsouzen na smrt, protože odmítl vzdát se své víry. Na popravišti roku 303 se modlil za obrácení pohanů, ale zemřel pod katovým mečem.

„Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat bližnímu, konat denně dobré skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry.“

Přijďte 21. dubna ve 13.30 do Rychtářových sadů oslavit společně s námi svátek sv. Jiří, zasoutěžit si, zahrát si hry, zdolat lanové překážky a spoustu dalšího. Občerstvení na místě zajištěno.

Těšíme se na Vás Za skautské středisko Toulovec Proseč Vanda Šlechtová