Den sv. Jiří

Dne 21. dubna 2018 si skauti připomněli osobnost sv. Jiří, patrona skautů. Jako každý rok jsme si připravili pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne. Tento rok se nesla oslava sv. Jiří ve stylu oslav 100 let od vzniku Československa. Hlavním úkolem dětí bylo seznámit se se slavnými osobnostmi tehdejší doby a se skautskou poštou. Mladší děti plnily různé úkoly rozmístěné v Rychtářových sadech, za které sbíraly poštovní známky.

U Emy Destinové měly za úkol zazpívat písničku, u Jana Jánského správně vybavit zdravotní lékárničku, s Emilem Zátopkem si proběhnout překážkovou dráhu a s Tomášem Garrigueem Masarykem se děti seznámily s historií. Úkol starších dětí byl o něco zapeklitější. Dostaly mapu a hádanku, podle které zjistily, jaké je jejich první stanoviště, na které musely dojít. Když stanoviště našly, nalepily si poštovní známku do průvodky a vydaly se na další stanoviště. Pokud děti vše splnily, odměna je neminula.

Mimo plnění úkolů jsme si připravili i adrenalinový doprovodný program. Děti se tak mohly svézt na lanovce, pomocí lanové techniky si vyzkoušely šplhat mezi stromy. Dále si mohly vyrobit ozdobný límeček, opéct si buřt nebo si dát něco dobrého k pití. Navštívili nás také veteráni a vojáci s výbavou doby Československa. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří jste si přišli osobnost sv. Jiří připomenout s námi, užít si prosluněné odpoledne a zasoutěžit si.  Děkuji i všem, kteří se, jakkoliv podíleli na přípravě.

Fotografie naleznete zde: Foto sv. Jiří