Skauti slaví 30 let svobodné činnosti

V listopadu letošního roku si budeme připomínat 30 let od sametové revoluce a s tím souvisí velmi úzce i 30 let svobody pro skautské hnutí v naší zemi.

Před 30 lety, přesně 2.12.1989, se uskutečnilo v Městské knihovně v Praze spontánní shromáždění skautů a byla zde také následně vyhlášena obnova skautské organizace. Od tohoto okamžiku se začala psát nová etapa tohoto hnutí v naší zemi.

Je zajímavé se zamyslet nad tím, jakým vývojem skauti v této zemi procházeli od svého vzniku v roce 1912.

Po roce 1918, po vzniku nové československé republiky, prožíval skauting nebývalý rozmach a těšil se přízně prvorepublikové společnosti. Nemalou měrou se také podílel na vzniku a rozvoji mladého státu uprostřed Evropy. Toto období trvalo v podstatě 20 let do roku 1939, kdy po zabrání naší země nacistickým Německem nastávají skautským oddílům krušné chvíle a nakonec 28.10.1940, z rozhodnutí K.H.Franka byla skautská organizace rozpuštěna a zakázána. Z řad skautů se rekrutuje mnoho protifašistických bojovníků a odbojářů.

Po osvobození vlasti, v roce 1945, dochází k opětovnému rozmachu skautingu, ale na pouhých 5 roků do roku 1950, kdy je skautská organizace rozpuštěna, tentokrát komunistickým režimem, který se v únoru 1948 převratem ujal vlády v naší zemi. Mnoho skautských oddílů přechází do ilegality, mnoho skautů si vysloužilo věznění a v několika případech i smrt za svoji ilegální činnost. Nastává nucená dvacetiletá odmlka činnosti.

K uvolnění dochází po Pražském jaru 1968, kdy politická situace v naší zemi umožňuje krátké nadechnutí všech oddaných a zapálených skautů. Toto nadechnutí bylo ovšem velmi krátké, trvalo pouze do roku 1970. Po srpnu 1968, okupaci naší země armádami Varšavské smlouvy a nástupu normalizačního procesu komunistické vlády dochází k opětovné postupné likvidaci činnosti oddílů na dlouhých 20 let.

K poslední obnově skautingu v naší zemi došlo právě po listopadu 1989 a toto hnutí prožívá nyní nejdelší období svobodné činnosti od svého vzniku.

Tento výčet historických souvislostí se také přesně shoduje s osudy skautského střediska zde u nás v Proseči. Podrobnosti byly již dříve publikovány a tak je zde nebudeme nyní uveřejňovat, budou také uveřejněny na webových stránkách střediska http://junak-prosec.cz/

Je zapotřebí se ptát proč tomu tak bylo? Proč všechny totalitní režimy takovým způsobem likvidovaly práci pro výchovu mladých lidí v této zemi?

Odpověď je vcelku jednoduchá. Každá totalita likviduje svobodnou občanskou společnost, každá totalita potřebuje mít pod svojí kontrolou činnost spolků a především výchovu mládeže.

Budeme si připomínat 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii a je třeba si opět připomenout, že bez svobody není demokracie a bez demokracie není svobody. Tyto dvě věci jsou vzájemně podmíněny a v zájmu nás všech je, aby byly dodržovány, upevňovány a rozvíjeny. Bez těchto dvou hodnot není svobodné společnosti a stojí za to tedy o ně usilovat. Skautské hnutí se snaží svým programem přispívat k rozvoji hodnot, jako je spravedlnost, pravda, slušnost, vzájemná spolupráce a snad i tímto přispívá k rozvoji zdravé společnosti.

 

V Proseči si chceme připomenout 30. výročí 17. Listopadu 1989 koncertem. Vystoupí zde folková skupina EPYDEMYE, která se ve své tvorbě zabývá historickými tématy z naší novodobé historie, jako je například atentát na Heidricha, proces s Miladou Horákovou, oběť studenta Jana Palacha a další.

Srdečně Vás tedy zveme na společnou připomínku Dne boje za svobodu a demokracii 7. prosince 2019 od 17 hodin v Sokolovně v Proseči.