Informace k táboru

Letošní tábor bude společný kluci i holky. Tábořit budeme na tábořišti na Pánově kopci.

Termín konání

Skauti a skautky: 4. 7. – 17. 7. 2021

Vlčata a světlušky: 10. 7. – 17. 7. 2021