Informace k táboru 2024

Místo:

Tábořit budeme na tábořišti na Pánově kopci

Termíny:

Skauti a skautky
  • Nástup na tábor – v neděli 30. června 2024
  • Odjezd z tábora – v sobotu 13. července 2024
Vlčata a světlušky
  • Nástup na tábor – v sobotu 13. července 2024
  • Odjezd z tábora – v sobotu 20. července 2024

Cena tábora:

  • 1 900,- Kč světlušky a vlčata
  • 3 300,- Kč skauti a skautky