Klubovna Proseč

Klubovna Proseč

Prosečská klubovna se nachází v budově Spolkového domu v Proseči. Máme zde k dispozici podkrovní prostor ve třetím patře. Kde se schází jak družiny děvčat, tak i chlapců.

V okolí klubovny je dostatek prostoru, pro venkovní hry všeho druhu.

Schůzky:

Skautky (děvčata druhý stupeň ZŠ) – každý pátek od 17:00 do 19:00

Světlušky (děvčata od první třídy ZŠ ) – každý pátek od 15 do 17:00

Skauti (chlapci druhý stupeň ZŠ)

  • každé pondělí od 17:00 do 19:00
  • každé úterý od 15:30 do 17:30

Vlčata (chlapci první stupeň ZŠ) – každé pondělí od 15:00 do 17:00

Nová skautská klubovna v Proseči

Poděkování

Děkujeme městu Proseč za prostory pro novou klubovnu a za změny v projektu, které na naši žádost provedli a díky kterým budeme moci mít v klubovně i malou kuchyňku.

Současná klubovna

Současná klubovna je umístěná v budově bývalé Kary, klubovna svými rozměry nevyhovuje naším potřebám obzvláště v zemích měsících pro stále narůstající členskou základnu a jednou z hlavních překážek pro další rozvoj. Nehledě na fakt, že současná klubovna přes dveře sousedí s kanceláří MAS Litomyšlsko, kde se zcela objektivně v čase odpoledních schůzek nedá pracovat.

Vizualizace

(Barvy na vizualizacích jsou pouze ilustrativní.)

Sezení

Nejdůležitějším místem nové klubovny, místem kde se bude odehrávat většina činnosti bude určitě stůl a židle.

Rádi bychom stůl skládali z několika menších stolů tak aby se dal přizpůsobit velikosti skupiny.

Vybíráme stohovatelné plastové židle, ale máme v záloze i již použité dřevěné.

Kuchyňka

Významnou novinkou v klubovně bude kuchyňka. Budeme si tak moc schůzky zpříjemnit čajem a uvařit něco dobrého.

Kuchyňku bychom rádi vybavili, tak aby mohla sloužit jak pro učení přípravy i složitějších pokrmů tak i pro již zmíněné zpestření schůzek a porad kávou a čajem.

V současné klubovně se žádný kuchyňka nenachází a bude proto třeba postupně zajistit veškeré vybavení. 

Odpočinková zóna

V klubovně chceme také vytvořit odpočinkový koutek, který bude jistě zajímavým zpestřením během programu a umožní nám některé programu si užít v zajímavějším prostředí.

Plánujeme toto místo umístit do levého roku klubovny a vybavit jej kobercem a větším množství menších sedacích vaků.

Knihovna

Nebo také regál oddělující odpočinkovou zónu od zbytku klubovny bychom rádi využili nejenom jako knihovnu, ale také jako prostor pro uložení psacích potřeb, papírů aj.

Úložný prostor

Pro uložení vybavení potřebného pro schůzky, výpravy ale i tábor budou sloužit skříňky umístěné po pravé straně klubovny.

Využijeme tak s ohledem na výšku stropu těžko přístupný prosto.

Ideálně bychom rádi aby se jednalo o různé typy skříněk.

Vybavení tohoto prostoru ovšem nebude jednoduché a hlavně levné. Rádi bychom si co nejvíce věcí vyrobili svépomocí případně vaší pomocí.

Budeme rádi pokud naši snahu podpoříte ať již nabídkou vlastních dovedností, nebo finančním příspěvkem na transparentní účet  střediska 251121018/0600