Klubovna Proseč

Klubovna Proseč

Prosečská klubovna se nachází v budově Informačního centra v Proseči. Máme zde k dispozici místnost ve druhém patře. Kde se schází jak družiny děvčat, tak i chlapců. V klubovně mám krom stolu také koutek pro sezení na zemi a mnoho vybavení k výtvarným, sportovním a dalším různorodým aktivitám.

V okolí klubovny je dostatek prostoru, pro venkovní hry všeho druhu.

Schůzky:

Skautky (děvčata druhý stupeň ZŠ) – každý pátek od 17:00 do 19:00

Světlušky (děvčata od první třídy ZŠ ) – každou středu od 16:00 do 17:30

Skauti (chlapci druhý stupeň ZŠ) – každé pondělí od 17:00 do 19:00

Vlčata (chlapci první stupeň ZŠ) – každé pondělí od 15:00 do 17:00