Tábory

Letní tábory se tak jako již tradičně konají prvních čtrnáct dní letních prázdnin.

Skautské tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Děti tráví léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo programu. Vyzkouší si nepřeberné množství aktivit na které během schůzek není prostor a čas.

Celý tábor je vždy tématicky laděný, pro děti vymýšlíme a připravujeme celotáborovou hru. Děti si tak mohou hrát na Indiány, trénovat čáry a kouzla v Bradavicích, ve svých Avatarech objevovat neznámou planetu a navazovat kontakt s jejími obyvateli a nebo se ponořit do nebezpečného fantasy světa.

Tábor 2020

Letošní tábor bude společný kluci i holky. Tábořit budeme na tábořišti na Pánově kopci.

Termín konání

Skauti a skautky: 4. 7. – 17. 7. 2021

Vlčata a světlušky: 10. 7. – 17. 7. 2021