Postavme školu v Africe 2019

Skauti z Proseče se ve spolupráci s Člověkem v tísni i letos zapojili do sbírky Postavme školu v Africe. Díky sbírce Postavme školu v Africe mohou děti, především v Etiopii, chodit do školy. Nově bude vystavěno 10 speciálně pedagogických tříd pro děti se speciálními potřebami. Projekt Člověka v tísni tak umožní vzdělání všem dětem bez rozdílu. Speciální třídy budou moci navštěvovat jak děti s fyzickým postižením, poruchou sluchu, zraku, učení, tak dívky i děti z chudých rodin.

Ve skautském stanu byla otevřena kavárna s domácími dorty a zákusky, bylo opravdu z čeho vybírat. Prosečští skauti jsou známí i přípravou palačinek, které pro hosty připravovaly skautky a světlušky z prosečského oddílu. Zakoupením dortu, kávy, palačinek návštěvníci automaticky přispěli na sbírku Postavme školu v Africe.

Letos se nám podařilo vybrat 15 961 Kč. Děkujeme!