Skautská činnost je v plném proudu

Začal další skautský rok, čekají nás schůzky a výpravy. Děti se na nich budou dle skautských principů a metod rozvíjet v mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopnostech, tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Pravidelná činnost aktuálně probíhá na celé řadě každotýdenních schůzek v Proseči a v Jarošově. Máte-li zájem se připojit kontaktujte vedoucí zde.

Seznam schůzek Proseč:

Vlčata (chlapci 2. – 4. třída) – pondělí od 15 do 17 hodin

Světlušky (dívky 2. – 4. třída) – středa do 16:30 do 18 hodin

Skauti (chalpci 5. – 9. třída) – pondělí od 17 do 19 hodin

  • Úterý od 15:45 – 17:45

Skautky (dívky 5. – 9. třída) – pátek od 17 do 19 hodin

Seznam schůzek Jarošov:

Vlčata (chlapci 2. – 4. třída) – pátek od 16 do 18 hodin

Světlušky (dívky 2. – 4. třída) – pátek od 16 do 18 hodin

Skautky (dívky 5. – 9. třída) – pátek od 16 do 18 hodin